Cennik udostępniania dokumentacji medycznej

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2020 r. – 31.05.2020 r.

1 strona wyciągu albo odpisu  1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2019 r.
5198,58 zł 
10,40 zł 0,36 zł 2,08 zł

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)
2)     Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P. 2020.171)