Wyróżnienia

1.W 2001 roku NZOZ CEL-MED. zajął I miejsce w konkursie na najlepiej realizowany program
edukacyjny ,,Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży”
2 W 1999r lekarz Teresa Dobosz zajęła II miejsce a lekarz Cecylia Strąk III miejsce w konkursie
na najlepszego lekarza rodzinnego w województwie mazowieckim ,,Doktor Oj boli”.